•    SMS-tjänst
En flora av tjänster som stärker företagets växtkraft
Anv namn:
Lösen:
Personal & lön
Personal & lön

Vi tar hand om allt från enstaka delar till hela löneadministrationen med lönespecifikationer, skatter och arbetsgivaravgifter samt ser till att ersättning och avdrag för övertid, resor, traktamenten, sjukdom, semester och annan frånvaro redovisas på ett korrekt sätt.

Vi upprättar kontrolluppgifter och ombesörjer utbetalning av löner samt ger råd om lagar, avtal och mycket annat inom löne- och personalområdet. Uppstår behov av rekrytering eller inhyrning av personal under en kortare eller längre tid kan vi även stå till tjänst med detta.

Nyheter
2012-05-07
SMS-tjänst
Vilunda Ekonomi har nu börjat använda en SMS-tjänst.
Läs hela nyheten