•    SMS-tjänst
En flora av tjänster som stärker företagets växtkraft
Anv namn:
Lösen:
Ekonomi & Redovisning
Ekonomi & Redovisning

Vi sköter bokföring och annan löpande redovisning samt delårsbokslut och årsbokslut, likviditetsrapportering, budgeteringsarbete, kund- och leverantörsreskontra, betalnings- och kravrutiner och deklarationer. Allt efter våra kunders behov.

Vi kan även genomföra diverse ekonomiska analyser och lämna kommentarer till utfallet. Vi är en viktigt länk mellan företaget och revisionsbyrån vilket spar dyrbar tid för båda parter. Vi arbetar ständigt med att utveckla och anpassa de ekonomiska rutinerna allteftersom företagets verksamhet och behov förändras.

Nyheter
2012-05-07
SMS-tjänst
Vilunda Ekonomi har nu börjat använda en SMS-tjänst.
Läs hela nyheten