•    SMS-tjänst
En flora av tjänster som stärker företagets växtkraft
Anv namn:
Lösen:
Om Vilunda Ekonomi
Om Vilunda Ekonomi

Vilunda Ekonomi erbjuder tjänster inom

  • Ekonomi och redovisning
  • Skatter och resultatutveckling
  • Affärsutveckling
  • Köp, försäljning och avtal
  • Personal, lön och rekrytering
  • Finansiell marknadsinformation och nyhetsbrev

Som företagsledare är det viktigt att få ägna sin energi åt att få verksamheten att växa, blomstra och bära frukt. Men att driva företag medför också en mängd administration som kräver både tid, ork och kunskap. Ofta tillåts dessa arbetsuppgifter ta en stor del av den egna personalens resurser i anspråk när det istället skulle kunna skötas på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Vilunda Ekonomi är specialister på ekonomihantering och vi erbjuder även kvalificerad rådgivning inom ekonomi, finansiering, juridik och skatter. Våra kunder är små och medelstora ägarledda företag där vi fungerar som extern rådgivare. De ser oss som en flexibel resurs som kan sköta allt från enkla redovisningsrutiner till hela ekonomistyrningsfunktionen. Med våra erfarenheter av tillväxtföretag kan vi även medverka inom företagets affärsutveckling.

Under 20 års tid har vi skapat goda kontakter med banker, revisorer, jurister och andra konsulter i Stockholmsregionen som efter behov kan stå till tjänst med sin expertis.

Såväl kunder som medarbetare och samarbetspartner uppskattar den familjära atmosfären som en viktig del i vår ambition att skapa starka och personliga relationer.

Nyheter
2012-05-07
SMS-tjänst
Vilunda Ekonomi har nu börjat använda en SMS-tjänst.
Läs hela nyheten